Doradztwo Techniczne

1. Maszyny elektryczne w przemyśle

Układy szczotkowe w maszynach wirujących

Dobór materiałów szczotkowych i szczotkotrzymaczy dla:
- pierścieniowych silników prądu przemiennego (AC),
- komutatorowych silników prądu stałego (DC),
- turbogeneratorów i generatorów wiatrowych.

Styki elektryczne i elastyczne połączenia elektryczne

Dobór komponentów dla różnych aplikacji przemysłowych (jak np.):
- galwanotechnika,
- ruchome połączenia elektryczne,
- rozdzielnice elektryczne NN, ŚN, WN.


2. Pojazdy trakcyjne

Odbieraki prądowe - pantografy

Dobór odpowiednich rozwiązań dla nowo projektowanych pojazdów:
- tramwaje,
- lokomotywy elektryczne,
- elektryczne zespoły trakcyjne i pociągi metra.

Systemy uziemiające

Dobór odpowiednich rozwiązań dla nowo projektowanych pojazdów:
- tramwaje,
- kolejowe pojazdy elektryczne,
- kolejowe pojazdy spalinowe.


3. Autobusy elektryczne

Systemy szybkiego ładowania baterii w autobusach

Wsparcie w zakresie wyboru infrastruktury ładowania:
- ładowarki zajezdniowe i miejskie,
- systemy pozycjonowania pojazdu na stacji ładowania,
- interfejs pomiędzy ładowarką a pojazdem (pantograf, indukcja).